GARANTIE

De garantie op zonnepanelen is een belangrijk punt. Alcaris S&H past alleen klasse-A panelen toe. De panelen zijn behalve gegarandeerd door de producent, ook veelal door een verzekeraar gegarandeerd, in dit geval via Powerguard (het woord linken naar www.powerquardins.com) Wij adviseren u zo mogelijk panelen met een verzekerde productgarantie toe te passen.

Naast de productgarantie is de vermogensgarantie belangrijk. Elk paneel wordt voor aflevering door de producent getest op het minimaal vermogen, een afwijking is altijd positief, tot 3% ten opzichte van het theoretische vermogen. Maar het vermogen dient ook op langere termijn gegarandeerd te zijn. Klasse-A panelen hebben na 12 jaar nog een rendement van 90% en na 25 jaar nog een rendement van 80%. Ook deze vermogensgarantie hebben sommige leveranciers verzekerd bij Powerguard. De verzekeringsvoorwaarden van PowerGuard Specialty Insurance Services worden gedekt door twee gerenommeerde verzekeringsmaatschappijen:

  • International Insurance Companu of Hanover Limited
  • RSUY Indemnity Company

Degradatie bepaalt kwaliteit van zonnepanelen

Voor vrijwel iedereen is het heel moeilijk om in te schatten wat de kwaliteit van zonnepanelen zijn. We moeten dus afgaan op testresultaten van verschillende testinstituten. Nu is daarbij echter een probleem. Een zonnepaneel dat het eerste jaar op een dak ligt presteert altijd veel beter dan dezelfde zonnepaneel die al 10 jaar op een dak ligt. Dit komt omdat zonnepanelen jaarlijks degraderen in vermogen. Bij de ene zonnepaneel is dat 0,5% per jaar, bij de ander 2% per jaar. En dit bepaalt de kwaliteit van een zonnepaneel: de mate waarin de zonnepaneel jaarlijks in rendement afneemt.

kwaliteit van zonnepanelen

Het testinstituut Photon test al vanaf 2003 zonnepanelen. Dit testinstituut heeft dus waarden van degradatie van zonnepanelen. Om een beeld te krijgen:

Een zonnepaneel van het merk Canadian Solar (170WP Poly) die sinds 2007 wordt getest presteert na 6 jaar maar liefst 11,43% minder. Dat is een degradatie van 2,3% per jaar.

Een zonnepaneel van het merk Solarworld (210WP Poly) die sinds 2006 wordt getest presteert na 7 jaar 6,26% minder. Dat is een degradatie van 1,0% per jaar.

Er zijn weinig grote verschillen in prestaties van nieuwe zonnepanelen. Het maximale verschil is 3% in opbrengst. We hebben het dus over nieuwe zonnepanelen. Als je dat in ogenschouw neemt dan is de belangrijkste graadmeter voor kwaliteit de mate van degradatie, de mate waarin zonnepanelen jaarlijks in rendement afnemen.

TÜV PV test zonnepanelen

De TÜV PV test zonnepanelen die volledig onafhankelijk wordt uitgevoerd is die van PV Magazin. Deze test gaat veel verder dan de TÜV-keuring. Zo worden de zonnepanelen onder andere getest op rendement (opbrengst), prestaties na jaren, veiligheid etc. De PV TÜV test zonnepanelen is dus een belangrijke om te volgen.

TÜV PV test zonnepanelen uit de markt gekocht

Heel belangrijk is dat het testinstituut de zonnepanelen zelf uit de markt koopt, waardoor de fabrikant geen invloed heeft op de panelen die worden getest.

Testen vinden plaats door TÜV-Rheinland.

De fabrikant moet overigens wel toestemming geven voor de publicatie. Nadeel is dat tot op heden nog niet zoveel testresultaten zijn gepubliceerd.